KEHITÄ VAHVUUKSIASI JA OSAAMISTASI

Miten voimme oppia ja kehittyä yhdessä

OPETUS- JA VALMENNUSOHJELMAT

Lähtökohtana opetus- ja valmennustoiminnassamme ovat yksilön toiveet ja tavoitteet. Voit olla kansainväliselle tai kansalliselle huipulle tähtäävä nuori urheilija tai aktiivinen haastetason urheilija. Laadimme ohjelman ja tavoitteet henkilökohtaisesti jokaiselle. Yksityisopetuksemme sopii myös muille kuin urheilijoille.

Toimintamme keskittyy Tampereen alueelle (Tampere, Lempäälä, Vesilahti, Pirkkala, Akaa, Nokia, Ylöjärvi, Valkeakoski, Kangasala). Opetus tapahtuu pääsääntöisesti yrityksen tiloissa Lempäälässä tai oppilaan kotona, valmennuksen toteutuspaikka sopimuksen mukaan.


KOKONAISVALTAINEN HENKILÖKOHTAINEN OPETUS- JA VALMENNUSSUUNNITELMA

Parhaisiin tuloksiin pääsemme rakentamalla opiskelijan kanssa yhdessä oppimiskokonaisuuden ja kehittymissuunnitelman, jossa huomioidaan oppilaan tavoitteet koulunkäynnissä ja urheilussa. Suunnitelmassa määrittelemme konkreettiset tavoitteet opetukselle ja valmennukselle. Seuraamme jatkuvasti tavoitteiden saavuttamista. Oppilaan kanssa sovitaan oppiaineet ja muut kehityskohteet, joihin opetuksessa keskitytään. Suunnitelma rakennetaan kokonaisvaltaisesti yhteistyössä opiskelijan ja perheen kanssa huomioiden koulun ja urheilun aikataulut. Mukaan suunnitteluun voidaan ottaa myös urheilijan oma valmentaja. Opetuksen ja valmennuksen määrä sovitetaan opiskelijan muuhun elämään joustavasti opiskelijan kulloisenkin tilanteen mukaan. Välillä painotus voi olla opetuksessa ja välillä taas valmennuksessa. Vaikka valmennuksemme keskittyy jalkapalloon, sopii kokonaispakettimme hyvin myös muiden lajien urheilijoille. Painotus on tällöin opetuksessa, joka suunnitellaan urheilua tukevasti.

MATEMATIIKAN YKSITYISOPETUS

Yksityisopetuksessa keskitymme opiskelun henkilökohtaiseen tukemiseen, matemaattisten oppiaineiden opiskeluun sekä yleisten opiskeluvalmiuksien kehittämiseen. Oppimistaidot ovat keskeisenä osana yhteistä oppimistamme. Yksityisopetuksessa opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta omien tavoitteiden mukaisesti. Yksityisopetus sopii myös muille kuin urheilijoille. Yksityisopetus voidaan toteuttaa yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Ryhmäopetuksessa hyödynnämme henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi vertaisoppimista sekä yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen menetelmiä. Pienryhmäopetus sopii esimerkiksi samalla luokalla opiskeleville tai samassa joukkueessa urheileville.

Alakoululaiset (1.-6. -luokkalaiset)
Olemme erikoistuneet matematiikkaan. Alakoululaisille annamme opetusta myös muissa oppiaineissa sekä oppimistaidoissa.

Yläkoululaiset (7.-9. -luokkalaiset)
Yläkoululaisille annamme opetusta matematiikassa, fysiikassa, ja kemiassa sekä oppimistaidoissa. 

Lukiolaiset ja 2.asteen opiskelijat

Lukiolaisille ja 2. asteen opiskelijoille annamme opetusta matematiikassa ja fysiikassa sekä oppimistaidoissa.

JALKAPALLON YKSITYISVALMENNUS

Jalkapallon yksityisvalmennuksessa keskitytään pelaajan henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämiseen. Pelaaja saa yksilöohjausta omien tavoitteiden mukaisesti. Valmennus voi painottua esimerkiksi yksittäisen taidon oppimiseen tai pelaajan peruspelaamisen valmiuksien kehittämiseen. Yksityisvalmennuksessa annetaan ohjausta myös omatoimiseen harjoitteluun. Valmennus voidaan toteuttaa yksilö- tai pienryhmävalmennuksena. Pienryhmävalmennuksessa saa henkilökohtaista ohjausta, mutta ryhmässä päästään myös pelinomaisempaan harjoitteluun.

ERITYISOPETUKSEN KONSULTOINTI

Tarjoamme osana kokonaispalveluamme myös erityisopetuksen konsultointia.